TIN HOT

0 425
Đang nói chuyện trong quán cà phê, Bằng chợt nhận thấy ông bạn không nghe mình nói, mà cứ nhìn đăm đăm ra phía ngoài, bực mình hỏi: “Mày nhìn cái quái gì thế?”.…

XEM NHIỀU