Cách 1: Hướng dẫn vào Facebook bằng cách sửa file hosts cập nhật mới nhất

Bước 1: Mở thư mục này: C:WINDOWS -> system32 -> drivers -> etc, 

(Hoặc vào Run gõ C:/Windows/System32/Drivers/etc rồi Enter)

Bước 2: Mở file hosts trong thư mục đó ra >> Click phải chọn Openwith >>Chọn Notepad (hoặc double-click vào nó rồi cũng chọn Notepad)
 

Bước 3: Thêm vào cuối file hosts các dòng sau:

173.252.100.20 facebook.com
173.252.100.20 login.facebook.com
173.252.100.20 apps.facebook.com
173.252.100.20 www.facebook.com
173.252.100.20 www.login.facebook.com
173.252.100.20 www.apps.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 graph.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.20 vi-vn.facebook.com
173.252.100.20 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.20 developers.facebook.com
173.252.100.20 error.facebook.com
173.252.100.20 channel.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.20 pixel.facebook.com
173.252.100.20 upload.facebook.com
173.252.100.20 register.facebook.com
173.252.100.20 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.20 pixel.facebook.com
173.252.100.20 fbcdn.net
173.252.100.20 fbcdm.com

Một dải IP khác (dự phòng khi cái trên không dùng được)

173.252.110.27 facebook.com
173.252.110.27 login.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
173.252.110.27 www.login.facebook.com
173.252.110.27 www.apps.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 graph.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.facebook.com
173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 channel.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 fbcdn.net
173.252.110.27 fbcdm.com

Bước 4: Bấm Save hoặc Ctrl + S , sau đó thoát Notepad.

OK !

Cách 2: Hướng dẫn chi tiết cách dùng UltraSurf để vào Facebook

Sử dụng UltraSurf đảm bảo 100% vào được Facebook cũng như các website bị chặn khác. Tuy nhiên nhược điểm của nó là tốc độ tải trang sẽ bị chậm hơn chút. Chỉ nên dùng khi cách đổi IP không sử dụng được :)

UltraSurf là một phần mềm miễn phí giúp bạn vượt qua sự ngăn chặn của các ISP (Viettel, VNPT, FPT,.. ) để có thể xem được tất cả các trang web mà bạn muốn trên toàn thế giới như Facebook.com, Twitter.com,… hoặc truy cập vào những trang web ngăn chặn IP từ Việt Nam. Đây là cách hiệu quả và dễ thực hiện nhất cho đến lúc này, khi mà cách thay đổi DNS sang OpenDNS hay GoogleDNS không còn hiệu quả

Download Miễn phí tại đây


Sau khi download về bạn được file ultrasurf.zip
Giản nén File ultrasurf.zip được 2 file u1301.exeu.ini
Chạy file u1301.exe và vào Facebook tận hưởng thành quả :D

Bạn đã có thể vào Facebook để chém gió với bạn bè!