1. Họ luôn miệng than là thiếu tiền

2. Dù than thiếu tiền nhưng họ vẫn đi mua quần áo

3. Dù mua quần áo nhưng họ luôn than phiền không có đồ mặc

4. Dù than phiền ko có đồ mặc nhưng họ lúc nào cũng chưng diện rất đẹp

5. Dù chưng diện rất đẹp nhưng họ vẫn chẳng hài lòng

6. Dù chẳng hài lòng nhưng họ vẫn muốn phái mày râu khen đẹp

7. Dù phái mày râu khen nhưng họ lại chẳng tin

Bài liên quan